Βιωσιμότητα της lamcor

Λαμβάνοντας υπόψη την ανάγκη προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή και τις αυξανόμενες απαιτήσεις για ενέργεια, τρόφιμα και νερό, η εταιρεία Lamcor έρχεται να συμβάλει στην αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης και στην καταπολέμηση της περιβαλλοντικής ρύπανσης. Στόχος της εταιρείας είναι η προώθηση της κυκλικής οικονομίας και η διαχείριση και αξιοποίηση των φυσικών πόρων. Συγκεκριμένα, στοχεύει στη συλλογή Posidonia Oceanica, πρακτικά απορριμμάτων, από τις παράκτιες περιοχές με σεβασμό στα φυσικά οικοσυστήματα, τη διαχείριση και την πλήρη αξιοποίησή τους μέσω της παραγωγής μονολιθικών προϊόντων υψηλής απόδοσης, τα οποία συμβάλλουν στην εξοικονόμηση ενέργειας στη ναυτιλιακή βιομηχανία και, πρωτίστως, στη ναυτιλιακή βιομηχανία. τον κατασκευαστικό τομέα. Τα προϊόντα της εταιρείας είναι βιοδιασπώμενα και παράγονται κυρίως από τα νεκρά φύλλα των Posidonia Oceanica που απορρίπτονται στις ακτές της Μεσογείου. Η Lamcor έρχεται να προσφέρει στην ελληνική και διεθνή αγορά μια σειρά από περιβαλλοντικά και βιοδιασπώμενα προϊόντα άριστης ποιότητας.

lamcor seaweed logo

Η Lamcor έρχεται να προσφέρει στην αγορά της Ελλάδας και του εξωτερικού μια σειρά οικολογικών και βιοδιασπώμενων προϊόντων καλύπτοντας τους εξής τομείς :

  • Προϊόντα μόνωσης (θερμικής-ακουστικής)
  • Προϊόντα Στρωματοποιίας
  • Πρώτη ύλη για προϊόντα αντικατάστασης πλαστικών
  • Πρώτη ύλη για ζωοτροφές κλπ.

Η συμβολή της εταιρίας, πέρα από τους τομείς εξοικονόμησης ενέργειας, ορθής διαχείρισης απορριμμάτων και κυκλικής οικονομίας, είναι καθοριστική για την μείωση των εκπομπών του διοξειδίου του άνθρακα και κατά επέκταση της αντιμετώπισης του φαινομένου του θερμοκηπίου.